Wie zijn we?

 • Hevadex is een enthousiast team van 14 medewerkers, opgericht in 2009 door Herman Van Damme,  Roland Vaes en Karel De RIdder.
 • Onze missie
  • Productie en toepassing van innovatieve coatings om bouwen efficiënter, milieuvriendelijker en kwaliteitsvoller te maken.
 • Onze prioriteiten - uitgangspunten die ons kwaliteitsbeleid sturing geven:
  • De wensen en behoeften van de klant omzetten in oplossingen.
  • Het leveren van grondig en onafhankelijk geteste en gecertificeerde producten en werkprocessen (diensten) die voldoen aan de wet- en regelgeving.
  • Constant streven naar verbetering van de producten en de toepassing ervan, onder meer door gebruik te maken van de werf- en klantervaringen.
  • Nauw contact onderhouden met klanten en andere belanghebbenden.
  • Het bevorderen van de professionaliteit en motivatie van onze medewerkers.
  • Het creëren van meerwaarde en rendabiliteit voor onze aandeelhouders.
 • Ons engagement - wij als directie geven inhoud aan dit beleid door:
  • Regelmatig het kwaliteitsbeleid en de doeltreffendheid van ons kwaliteitssysteem te beoordelen.
  • De context van de organisatie te evalueren en de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden aan te vullen.
  • Meetbare doelstellingen aansluitend op dit dynamisch beleid te bepalen en te realiseren.